Tel Aviv > Paris > Tel Aviv

4.9.2014 – 29.11.2014

Opening Reception:
Thursday, 4.9.2014 at 8 PM at Givon Art Gallery
35 Gordon, Tel Aviv

Friday, 5.9.2014 at 12 noon at Givon Art Forum
3 Alroi St. Neve Tzedek, Tel Aviv

תל אביב > פריז > תל אביב

4.9.2014 – 29.11.2014

מועדי הפתיחות
יום חמישי 4.9.2014 בשעה 20.00 – בגבעון גלריה לאמנות
רחוב גורדון 35, תל-אביב

יום שישי 5.9.2014 בשעה 12.00 – בגבעון פורום לאמנות
רחוב אלרואי 3 פינת שלוש 22, נווה צדק, ת”א

invite_web

אוסף האמנות של שמואל ותמרה גבעון

גבעון גלריה לאמנות, גבעון פורום לאמנות
המשכן לאמנות בעין חרוד, שקוף כאקוורל
 השקת ספר : אוסף שמואל ותמרה גבעון

 בתאריכים 4 ו-5 לספטמבר תיפתח תערוכה כפולה, האחת בגבעון גלריה לאמנות והשנייה, בפורום גבעון לאמנות.  בתערוכות יוצג  האוסף הפרטי  של מייסדי גלריה גבעון, שמואל ותמרה גבעון
את התערוכות ילווה ספר מקיף המוקדש לאוסף ובו מאמר מחקרי – היסטורי שכתבה אוצרת הפרויקט, טלי תמיר ומאמר פילוסופי שכתב נמרוד רייטמן. הספר עוצב בידי מגן חלוץ
שתי התערוכות החדשות ימשיכו וירחיבו את תערוכת המחווה לשמואל ותמרה גבעון המוצגת בימים אלה במשכן לאמנות בעין חרוד, שתימשך עד 22 בספטמבר

אוסף האמנות הפרטי של שמואל ותמרה גבעון, המייצג למעלה מחמישים אמנים, החל להתגבש בסוף שנות ה-50, כעשרים שנה לפני פתיחת הגלריה הנודעת שלהם ברחוב גורדון. האוסף בנוי על שלושה צירים המייצגים את האספנות הישראלית הקלאסית: ציר האמנים היהודים מאסכולת פריז, המייצג את המודרניזם האירופי של ראשית המאה העשרים;  ציר האמנות הארץ-ישראלית משנות העשרים עד שנות החמישים, המייצג את המודרניזם המקומי  בגרסתו הלירית וציר האוונגרד הישראלי משנות השבעים ואילך המייחד את אוסף גבעון ומטעין אותו באמירה עכשווית ומעודכנת
 בשנים הראשונות לאחר פתיחת הגלריה ב-1975 העשיר האוסף הפרטי את תכני התצוגה של הגלריה ותרם לדימויה כגלריה בעלת תודעה היסטורית ומעורבות מקומית גבוהה. מאוחר יותר, במהלך העשור של שנות השמונים, חל תהליך הפוך והגלריה החלה להזין את האוסף הפרטי ובתוך כך התחולל שינוי מהותי באופיו
 התערוכה והספר הנלווה אליה מדגישים את השנוי הדורי ו”חילופי המשמרות” באמנות הישראלית בעשורים האחרונים של המאה העשרים. עולה מתוכם טעמם המובהק של בעליו: העדפה ברורה לפשטות ולצלילות, אהבה והערכה לרישומים ולעבודות נייר ובחירה באמנות בעלת איכות אישית עם ניחוח קונצפטואלי. לצד אלה הספר חושף את סיפור חייהם של שמואל ותמרה גבעון, חלוצים וממקימי קיבוץ כפר רופין שהחלו לעסוק באמנות רק בעשור החמישי לחייהם