משקל נגד
מאיה אטון, משה גרשוני, נורית דוד , יונתן הירשפלד
מריק לכנר, ישראל קבלה, גבי קלזמר, יערה צח, ליאור תמים

שבוע אחרון לבקר בתערוכה
נעילה: יום שבת,
16.10.21
Counterbalance
Maya Attoun, Moshe Gershuni, Nurit David, Jonathan Hirschfeld
Marik Lechner, Israel Kabala, Gabi Klasmer, Yaara Zach, Lior Tamim
Last week to visit the exhibition
Closing: Saturday, 16.10.21

דימוי: יערה צח, ללא כותרת, 2020, מעילי פרווה מלאכותית, בגדי ספורט, לטקס, מוט נירוסטה, כבלים
Image: Yaara Zach, Untitled, 2020, fur coats, sportswear, tent, latex, stainless steel, paint, steel cable

תערוכה עתידית  |  Upcoming Exhibition

יגאל תומרקין
הרשות נתונה
פתיחה: יום שישי, 22.10.21

גלריה גבעון לאמנות
Free Choice is Granted
 Igael Tumarkin
Opening: Friday, 22.10.21
Givon Art Gallery

דימוי: מתוך התערוכה “יגאל תומרקין: זהות – מי אני מה אני – יהודי, ישראלי, גרמני”, נעמי גבעון, אמנות בת זמננו, תל-אביב, 1981
Image: From the exhibition “Igael Tumarkin: Identity – Who am I, What am I,- Jew, Israeli, German”, Noemi Givon Contemporary Art, Tel Aviv, 1981

Givon Art Gallery LTD
35 Gordon st, Tel-Aviv

Opening Hours
Tues – Thu: 11:00 – 18:00
Friday, Saturday: 11:00-14:00