FLORA

Maya Attoun, Nurit David, Atar Geva, Moshe Gershuni, Tamar Hirschfeld
Erez Israeli, Raffi Lavie, David Reeb, Pesach Slabosky, Anan Tzuckerman

פלורה

מאיה אטון‎, עתר גבע, משה גרשוני, נורית דוד, תמר הירשפלד
ארז ישראלי, רפי לביא, פסח סלבוסקי, ענן צוקרמן, דוד ריב

21.3.2014 – 19.4.2014

the_plot
Nurit David, The plot of land that went mad, 2007, Oil on Canvas, 160×200 cm

בגלריה גבעון מכריזים על האביב בתערוכה שכותרתה “פלורה” כשם אלת הפרחים והאביב במיתולוגיה היוונית. פרחים, עם יופיים המרהיב וקמילתם הדרמתית הם גירסה בהילוך מהיר של פרדוקס החיים. באמנות הם הופיעו הרבה כמייצגי “שווא החיים”, “הבל הבלים הכל הבל”, אך בד בבד חגגו את פוריות הצייר ומקצוע הציור, ואת שפע הגוונים שלא אחת נטלו מהם את שמותיהם. התערוכה תפרוש את מלוא טווח הקשת – מן הצבעוני והמרהיב, שיש בו מן הקנאה ובין צער על המרחק שנפער מן המקור בעבודות שעיקרן דגם חוזר או צבע דהוי או שבר צורה ביכולת הפשוטה של פרחים לבטא עצמם