Counter Balance

Counterbalance

30.7.2021-25.9.2021

Opening: 30.7.2021

Group exhibition at Givon Art Gallery
Participating artists: Maya Attoun, Moshe Gershuni, Nurit David, Jonathan Hirschfeld, Marik Lechner, Israel Kabala, Gabi Klasmer, Yaara Zach and Lior Tamim

משקל נגד

30.7.2021-25.9.2021

פתיחה: 30.7.2021

תערוכה קבוצתית בגלריה גבעון
אמנים משתתפים: מאיה אטון, משה גרשוני, נורית דוד , יונתן הירשפלד, מריק לכנר, ישראל קבלה, גבי קלזמר, יערה צח וליאור תמים

המושג משקל נגד, counterbalance, פועל כתמה בתוך התערוכה ומשמש גם לאפיון היחסים שבין התערוכה לבין סצנת האמנות שבמסגרתה היא מתרחשת, או במילים אחרות, מזקק את עמדת הגלריה אל מול הסצנה האמנותית ומהווה קריאה לדיון.
החוט המקשר בין אמני התערוכה הוא משה גרשוני, ששנים נחשב לילד הפרא של האמנות המקומית, אך ממרחק הזמן מתבהרת הפונקציה שלו כמגשר בין דורות שונים של אמנים ופרקטיקות שונות של עשייה.
נורית דוד, שלאורך השנים שכללה שפה ציורית המשלבת אלמנטים ספרותיים וחשיבה אנליטית, מציגה ברגע זה את השיא של הפרויקט האמנותי שלה, המופיע כקושיה שבאה על פתרונה.
גבי קלזמר הוא הרומנטיקן בחבורה, והוא מראה עשייה ציורית המתרחשת בספרה עילית-פואטית המשחררת לחלל האוויר אנרגיה קולוריסטית בתנועה.
ליאור תמים מציג פרשנות חדשה לרוח של גלריה גבעון בעודו מאתר את המבע האותנטי של קו בקווי החשמל של מנגנונים מכניים.
ישראל קבלה ברישומי עפרון חשמלי על פרספקס מדגים קו חי ונקי על רקע של שקיפות שבתוכה נעים כקעקועי גרילה יצורי ים ספק אורגניים.
בקומה העליונה יערה צח מעמידה משוואה פיסולית השואלת שואלות כבדות משקל על צורה ואין צורה, על מסה פיסולית וקשריה לחלל אדריכלי פיזי.
מריק לכנר, צייר של ציירים, אורג שטיחי קיר המתנגשים בעוצמה רבה באקסיומות של ציור אקספרסיוניסטי בגרסתו הישראלית.
מאיה אטון מגיעה לשיאים צורניים דרך עיבוד של מקורות מיסטיים, פילוסופיים, דתיים, ומדעיים, שבאמצעותם היא מעלה את סוגיית תקפות היצירה הפלסטית בימינו.
לסיום, יונתן הירשפלד בציור אבסטרקטי, דרכו הוא משתחרר מכבלי הדימוי המייצג ומהצורך להסביר את הקשר בין העולם הריאלי למעשה הציורי.